Sự kiện

THỬ THÁCH “NÓI KHÔNG VỚI TÚI SỬ DỤNG MỘT LẦN”

Địa điểm: Estella Place

Thời gian:

Nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, Keppel Land khuyến khích khách hàng sử dụng túi cá nhân khi mua sắm tại các trung tâm thương mại của chúng tôi.

Estella Place

Đăng ký email để nhận ngay thông tin mới nhất từ Estella Place.