Sự kiện

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI HẠN SỬ DỤNG PHIẾU QUÀ TẶNG

Địa điểm: Estella Place

Thời gian:

Estella Place xin thông báo gia hạn thời hạn sử dụng (HSD) các phiếu quà tặng cụ thể như sau:
Cheese coffee: HSD 15/10/2021 => HSD mới 31/12/2021
OVS: HSD 30/9/2021 => HDS mới 28/2/2022
Phúc Long: HSD 30/9/2021 => HSD mới 30/12/2021
Parfois: HSD 1/11/2021 => HDS mới 31/12/2021
Mothercare: HSD 30/10/2021 => HSD mới 31/12/2021
Lên lịch tới Estella Place mua sắm và sử dụng phiếu quà tặng đã được gia hạn ngay thôi.

Estella Place

Đăng ký email để nhận ngay thông tin mới nhất từ Estella Place.