Sự kiện

THỊ TRẤN BÁNH GỪNG ESTELLA PLACE

Địa điểm: Estella Place

Thời gian: 4/12-25/12/2021

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN/ TERMS & CONDITIONS

1. ĐỐI VỚI ĐỔI ĐIỂM REWARDS+/ FOR POINTS REDEMPTION

- Thời gian đổi quà: 04 – 25/12/2021 (hoặc chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết quà) - Thành viên Rewards+ đổi 5,000 điểm để nhận 1 móc khóa giáng sinh.

- Mỗi thành viên được đổi tối đa 02 lần. - Điểm sẽ không hoàn lại vào tài khoản khi thành viên đã đồng ý đổi trên ứng dụng.

 

- Promotion duration: 4th – 25th December 2021 (or the promotion may close earlier while stocks last)

- Rewards+ members to redeem 5,000 points to receive 1 christmas keychain at Information Counter, level 1, Estella Place.

- Limited redemption per member: 2

- Points cannot be returned once redeemed.

 

2. ĐỐI VỚI CHI TIÊU MUA SẮM/ FOR SPENDING

- Thời gian đổi quà: 04 – 25/12/2021 (hoặc chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hết quà). - Khách hàng chi tiêu từ 50,000 đồng tại Estella Place để 1 móc khóa giáng sinh tại Quầy thông tin tầng 1, Estella Place.

- Mỗi thành viên được đổi tối đa 01 lần. - Không áp dụng cho các hóa đơn Bamboo Nail & Spa, Hanh Phuc Clinic, Westway Dental Clinic và hóa đơn mua thẻ quà tặng tại Estella Place.

- Hóa đơn từ các khu vực sự kiện, hóa đơn viết tay, in lại, đặt cọc, đổi hàng hóa, nạp thẻ, liên ngân hàng, hóa đơn có dấu hiệu tẩy xóa, làm giả, mờ thông tin, quá hạn quy định thời gian chụp hóa đơn đều không được chấp nhận cho việc tích điểm và đổi quà. - Hóa đơn chỉ có giá trị trong ngày và có thể cộng gộp từ các cửa hàng khác nhau. - Hóa đơn hợp lệ là hóa đơn có tổng giá trị từ 50.000 đồng trở lên, có in tên cửa hàng tại Estella Place.

 

- Promotion duration: 4th – 25th December 2021 (or the promotion may close earlier while stocks last)

- Shoppers with spending from 50,000VND at Estella Place will receive 1 christmas keychain at Information Counter, level 1, Estella Place.

- Limited redemption per member: 1

- Not applicable for receipts of Bamboo Nail & Spa, Hanh Phuc Clinic, Westway Dental Clinic and purchasing gift cards at Estella Place.

- Event receipts, handwritten receipts, deposit receipts, goods return receipts, top-up receipts, bank slips, receipts having sign of erasing, counterfeiting or blurring information are not accepted for Rewards+ point accumulation and gift redemption.

- Receipts from different shops can be combined and only valid for redemption on the same date of purchase.

- Only printed receipts from VND50,000 and above with shop names at Estella Place are eligible.

 

• ĐIỀU KHOẢN CHUNG/ GENERAL INFORMATION:

× Ứng dụng Rewards+ hoạt động trên các dòng điện thoại có hệ điều hành Android từ 7.0 hoặc iOS từ 10.3 trở lên

× Thành viên phải tuân thủ các điều kiện và điều khoản khách của chương trình khách hàng thành viên Rewards+.

× Khách hàng phải xuất trình mã thành viên Rewards+ để đổi quà.

× Estella Place không chịu trách nhiệm trong việc chuyển phát quà tặng.

× Các khách thuê và nhân viên khách thuê không được tham gia chương trình đổi quà khuyến mãi này.

× Khi tham gia chương trình, thành viên đồng ý cung cấp thông tin cá nhân & Estella Place có quyền sử dụng các thông tin này để quảng bá cho các chương trình sắp tới của Estella Place.

× TTMS Estella Place có quyền thay đổi các điều khoản & điều kiện tại bất cứ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước.

 

× The Rewards+ app is compatible with mobile phones having Android 7.0 or iOS 10.03 or later.

× Members must comply with the terms and conditions of Rewards+ loyalty program.

× Shoppers have to present Rewards+ membership ID to redeem the gift.

× Estella Place do not deliver vouchers to members.

× Retail tenants & their staff are not eligible to participate the promotion.

× By providing personal information, members agree that Estella Place can use them to promote the mall’s upcoming promotion programs.

× Estella Place reserves the right to amend the terms & conditions at any time without prior notice to the customers.

Estella Place

Đăng ký email để nhận ngay thông tin mới nhất từ Estella Place.