Sự kiện

👓KOREA EYE CENTER👓

Địa điểm: Level 5, Estella Place

Thời gian: 01.03 - 01.05.2024

🌟DREAM LENS PROMOTION
(2024.03.01 ~ 2024.05.01)
Sale off 20% & FREE first 3 months follow up fee
Giảm giá 20% và Miễn phí 3 lần tái khám đầu tiên cho các khách hàng khi mua Dream Lens tại Korea Eye Center

🌟GLASSES PROMOTION
(2024.03.01 ~ 2024.05.01)
FREE optical measurement when purchasing glasses and lenses
* VYCOZ GLASSES & TOMATO GLASSES
-> Sale off 20%
Miễn phí kiểm tra thị lực khi khách hàng mua tròng và gọng kính tại Korea Eye Center
* Giảm giá 20% cho gọng kính Vycoz và Tomato

#EstellaPlace #KoreaEyeCenter

+++++
Estella Place
📍 Địa chỉ: 88 Song Hành, p.An Phú, Quận 2, TP. Thủ Đức
🌏Instagram: https://www.instagram.com/estellaplace/
👉 Website: https://estellaplace.com.vn/
📱 Tải Rewards+ app tại: https://rewards-plus.onelink.me/oMjh/11dc968

Estella Place

Đăng ký email để nhận ngay thông tin mới nhất từ Estella Place.