Sự kiện

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH “SẮM TẾT ĐỦ ĐẦY – TÀI LỘC ĐẾN TAY”

Địa điểm: Estella Place

Thời gian: 01.2023

Giải thưởng

Họ và Tên

Mã thành viên Rewards+

Mã phiếu rút thăm

Số điện thoại

Giải I

Nguyễn Thị Thanh Thảo

00149172

000931

0911xxx422

Giải II

Kalvin Lim

00042827

000837

0903xxx342

Giải III

Anh Tuấn

00001725

000147

0903xxx909

Giải IV

Vũ Thị Lan

00148627

000990

0985xxx807

Giải V

Phạm Thị Cẩm Tú

00038121

000371

0909xxx315

Giải VI

Nguyễn Phi Hùng

00064428

000761

0917xxx613

Giải VI

Nguyễn Thị Tuyết Hoa

00011594

000581

0775xxx255

Giải VI

Nguyễn Thị Tuyết Hoa

00011594

000583

0775xxx255

Giải KK

Nguyễn Trường Nhã Hạnh

00038458

000767

0908xxx936

Giải KK

Loan Nguyễn

00051568

001039

0901xxx718

Giải KK

Nguyễn Nhung

00103506

001076

0903xxx260

Giải KK

Nguyễn Kiều

00148590

001042

0906xxx206

Giải KK

Phạm Hùng

00148644

000781

0906xxx886

Giải KK

Ngô Xuân Ninh

00148370

000705

0888xxx678

Giải KK

Lê Trọng Thủy Tiên

000148125

000423

0932xxx095

Giải KK

Vũ Đình Trà My

00084694

000740

0908xxx404

Giải KK

Trương Ngọc Diệp

00146295

000535

0989xxx797

Giải KK

Nguyễn Hữu Hoàng Anh

00148110

000443

0988xxx644


Estella Place

Đăng ký email để nhận ngay thông tin mới nhất từ Estella Place.