Sự kiện

ĐỔI ĐIỂM NHẬN QUÀ

Địa điểm: Estella Place

Thời gian: Từ 10/07 cho đến khi hết quà tặng

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN Với mỗi 50,000 điểm Rewards+, thành viên sẽ đổi được 01 combo bao gồm 1 phiếu quà tặng RuNam Boutique 100,000đ và 1 phiếu quà tặng Supersport 200,000đ (chỉ áp dụng cho sản phẩm LFC) Điều kiện & điều khoản: Thành viên đổi phiếu quà tặng trực tiếp tại Quầy thông tin, tầng L1, Estella Place. Địa chỉ áp dụng: RuNam Boutique, L1 – 03 và Supersports, L2 – 12a, Estella Place. Phiếu quà tặng không được quy đổi sang tiền mặt. Mỗi thành viên được đổi tối đa 05 combo. Chương trình kéo dài từ 10/07 cho đến khi hết quà. *Điểm sẽ không hoàn lại vào tài khoản khi thành viên đã đồng ý đổi trên ứng dụng và tại quầy thông tin.

Estella Place

Đăng ký email để nhận ngay thông tin mới nhất từ Estella Place.