Sự kiện

Chương trình “Góp túi tích điểm Rewards+“

Địa điểm: Estella Place

Thời gian: 8/4 - 12/6/2022

🌿 Nằm trong mục tiêu thúc đẩy ý thức về môi trường và hệ sinh thái, Keppel Land Việt Nam hân hạnh ra mắt chương trình “Đổi túi tích điểm”, áp dụng tại 2 Trung Tâm Thương Mại Saigon Centre và Estella Place. Khách hàng tham gia chương trình dưới hình thức tặng túi có thể tái sử dụng được để nhận điểm Rewards+ . Các túi tái sử dụng này sẽ được treo trên cây sinh thái đặt tại 2 Trung Tâm Thương Mại kể trên với mục đích dành cho các khách hàng mua sắm khác có thể tái sử dụng.
🌿 Chương trình “Đổi túi tích điểm” sẽ bắt đầu từ ngày 08/04/2022 cho đến hết ngày 12/06/2022 và chỉ diễn ra vào các ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần. Với mỗi túi góp tặng, khách hàng sẽ được nhận 1.000 điểm Rewards+. Mỗi thành viên chỉ được nhận tối đa 50.000 điểm mỗi tuần.

(*)Điều khoản & điều kiện áp dụng:
✨Chương trình chỉ áp dụng cho thành viên chương trình Rewards+.
✨ Thời hạn chương trình: mỗi Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật từ 08/04/2022 - 12/06/2022
✨ Thành viên Rewards+ có thể đến quầy thông tin Lầu 1 tại Saigon Centre & Estella Place để đổi túi
✨Với mỗi túi tái sử dụng được quyên góp, thành viên Rewards+ sẽ nhận được 1.000 điểm Rewards+, Tối đa 50.000 điểm mỗi tuần cho mỗi thành viên.
✨Túi được lấy từ chương trình “ Hãy tái sử dụng tôi” ở Saigon Centre & Estella Place, hoặc túi đã từng được góp tặng cho chương trình này sẽ không được chấp nhận để tiếp tục đổi điểm.
✨Nhân viên các cửa hàng tại Saigon Centre và Estella Place không được phép tham gia chương trình.
✨Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân cho đơn vị tổ chức trong thời gian diễn ra chương trình, thành viên qua đó đồng ý được nhận các thông tin chương trình khuyến mãi sắp tới từ phía đơn vị tổ chức.
✨Thành viên phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chương trình thành viên Rewards+.
✨Ban tổ chức có quyền sửa đổi các điều kiện và điều khoản của chương trình.

Estella Place

Đăng ký email để nhận ngay thông tin mới nhất từ Estella Place.