AUFTDART

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG / GIÁO DỤC

L5-17a, 20, 22, 23a

9h30 - 22h00

https://auftdart.com/

Học viện âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn Auftdart có trụ sở tại Sài Gòn (AAMPA) chắc chắn là một trong những trường danh tiếng và nổi bật nhất tại Việt Nam về lĩnh vực giáo dục và thực hành âm nhạc.

 Sinh viên được hướng dẫn bởi các giảng viên quốc tế, những người có hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, từ nghệ sĩ piano đến guitar, violin, cellist, và tất cả các nhạc sĩ khác. Họ chính là các đại diện xuất sắc, tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng hàng đầu như John Hopkins, Ville De Luxembourg cùng quy tụ tại Auftdart.

 Nghiên cứu thực tiễn cho thấy Auftdart chính là cái nôi của sự xuất sắc, chính trực và chuyên nghiệp.

Estella Place

Đăng ký email để nhận ngay thông tin mới nhất từ Estella Place.