Sự kiện

🍕 PIZZA 4P'S ESTELLA PLACE - THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG LẠI

Địa điểm: Level 5, Estella Place

Thời gian: Từ 17/9/2021

Từ ngày 17/9/2021, PIZZA 4P’s Estella Place trở lại giờ hoạt động từ 10:00 đến 20:30 hàng ngày cho dịch vụ giao hàng và mua mang đi.

Giao hàng tận nơi vẫn hoạt động. Tuy nhiên, đơn hàng có nhiều khả năng giao chậm trễ hoặc bị huỷ do phải đi qua các chốt kiểm soát. PIZZA 4P’s: L5 – 02,21, TTMS Estella Place.

Estella Place

Đăng ký email để nhận ngay thông tin mới nhất từ Estella Place.