Sự kiện

🔥 DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN MIỄN PHÍ ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI 🚌

Địa điểm: Estella Place

Thời gian:

Các cư dân phường An phú ơi, dịch vụ xe đưa đón miễn phí tới Estella Place đã hoạt động trở lại rồi. Cùng note lịch xe chạy và tới Estella Place mua sắm ngay thôi 😍

Estella Place ➡️ Imperial ➡️ Lexington (giờ khởi hành từ Estella Place) 🕒𝟏𝟎:𝟎𝟎; 𝟏𝟎:𝟏𝟓; 𝟏𝟏:𝟎𝟎; 𝟏𝟐:𝟐𝟓; 𝟏𝟐:𝟒𝟓; 𝟏𝟑:𝟐𝟓; 𝟏𝟑:𝟒𝟓; 𝟏𝟒:𝟐𝟓; 𝟏𝟒:𝟒𝟓; 𝟏𝟓:𝟐𝟓; 𝟏𝟓:𝟒𝟓; 𝟏𝟔:𝟐𝟓; 𝟏𝟔:𝟒𝟓; 𝟏𝟕:𝟐𝟓; 𝟏𝟕:𝟒𝟓; 𝟏𝟖:𝟐𝟓; 𝟏𝟖:𝟒𝟓

Estella Place ➡️ Gateway ➡️ Parkland ➡️ Vista ➡️ Masteri An Phú (giờ khởi hành từ Estella Place) 🕒 𝟏𝟎:𝟑𝟎; 𝟏𝟐:𝟎𝟎; 𝟏𝟑:𝟎𝟎; 𝟏𝟒:𝟎𝟎; 𝟏𝟓:𝟎𝟎; 𝟏𝟔:𝟎𝟎; 𝟏𝟕:𝟎𝟎; 𝟏𝟖:𝟎𝟎

Estella Place

Đăng ký email để nhận ngay thông tin mới nhất từ Estella Place.