Sự kiện

GINTELL BLACK FRIDAY SALE UP TO 50%

Địa điểm: Tầng 3, Estella Place

Thời gian: Từ 22/11 đến 29/11/2020

🔥 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 𝐅𝐑𝐈𝐃𝐀𝐘𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐆𝐈𝐀́ 𝐋𝐄̂𝐍 Đ𝐄̂́𝐍 𝟓𝟎% 𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎 𝐆𝐇𝐄̂́ 𝐌𝐀𝐒𝐒𝐀𝐆𝐄 𝐕𝐀̀ 𝐌𝐀́𝐘 𝐂𝐇𝐀̣𝐘 𝐁𝐎̣̂ 🔥

Một trong những ưu đãi lớn nhất trong dịp 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐅𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲 năm nay của 𝐆𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥  𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐆𝐈𝐀́ Đ𝐄̂́𝐍 𝟓𝟎% dành cho những 𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎 Đ𝐀𝐍𝐆 𝐇𝐎𝐓 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐓𝐀̣𝐈 𝐆𝐈𝐍𝐓𝐄𝐋𝐋 

 

🔖 Máy chạy bộ 𝑺𝒎𝒂𝒓𝑻𝑹𝑬𝑲 TẶNG 𝑮-𝑭𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏 1̵3̵.̵9̵9̵9̵.̵9̵9̵9̵đ̵ chỉ còn 𝟕.𝟗𝟗𝟗.𝟗𝟗𝟗đ

🔖 Ghế massage 𝑫𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒆 𝑻𝒖𝒓𝒃𝒐 TẶNG 𝑺𝒎𝒂𝒓𝒕𝑻𝑹𝑬𝑲 9̵3̵̵̵.̵̵̵9̵̵̵9̵̵̵9̵̵̵.̵̵̵9̵̵̵9̵̵̵9̵̵̵đ̵̵̵ chỉ còn 𝟑𝟒.𝟗𝟗𝟗.𝟗𝟗𝟗đ

🔖 Máy chạy bộ 𝑿𝑸𝑰𝑨𝑶 TẶNG 𝑮-𝑽𝒊𝒃𝒐 + 𝑮-𝑭𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏 ̵1̵9̵.̵9̵9̵9̵.̵9̵9̵9̵đ̵ chỉ còn 𝟗.𝟗𝟗𝟗.𝟗𝟗𝟗đ

Số lượng combo có giới hạn nên hãy nhanh tay đặt hàng ngay hôm nay.

Đ𝑎̣̆𝑡 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑎̣𝑖 đ𝑎̂𝑦

🔗 Fanpage 𝐆𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦https://www.facebook.com/gintellvn
🔗 Gintell trên 𝐓𝐢𝐤𝐢https://bit.ly/GintellTiki
🔗 Gintell trên 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞http://bit.ly/ShopeeGintell

#Gintell #GintellVietNam #Blackfriday #Onlinesale
--------------------------------
𝐆𝐈𝐍𝐓𝐄𝐋𝐋 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐍𝐀𝐌 - 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐲 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐋𝐢𝐟𝐞
 Reservation Now: 028.6256.1108
🔗 Website: www.gintell.vn
📍 Instagram: gintellvn
📌 Chat with Us: m.me/gintellvn

Estella Place

Đăng ký email để nhận ngay thông tin mới nhất từ Estella Place.