Apollo English

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG / GIÁO DỤC

L5-18,19

09h30 - 22h00

www.apollo.edu.vn

Phương pháp học tiếng Anh trẻ em ưu việt mới qua việc học 1 - 1 cùng giáo viên nước ngoài đạt chuẩn quốc tế. Apollo English tự hào chào đón phương pháp học tiếng Anh đột phá mới.