Sự kiện

𝗔𝗨𝗙𝗧𝗗𝗔𝗥𝗧 𝗔𝗖𝗔𝗗𝗘𝗠𝗬 𝗢𝗙 𝗠𝗨𝗦𝗜𝗖 𝗔𝗡𝗗 𝗣𝗘𝗥𝗙𝗢𝗥𝗠𝗜𝗡𝗚 𝗔𝗥𝗧𝗦

Địa điểm: Estella Place

Thời gian:

—𝘉𝘈𝘊𝘒 𝘛𝘖 𝘚𝘊𝘏𝘖𝘖𝘓 𝘗𝘙𝘖𝘔𝘛𝘐𝘖𝘕 —
Giảm ngay 𝟱𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬 đồng khi đăng ký khóa học mới. Học viện âm nhạc và nghệ thuật Auftdart hiện đang hoạt động tại Trung Tâm Thương Mại Estella Place, tầng 5
👉 Liên hệ Quầy thông tin, Lầu 1, Estella Place để nhận voucher nhé.

Estella Place

Đăng ký email để nhận ngay thông tin mới nhất từ Estella Place.