Sự kiện

MIỄN PHÍ GIỮ XE

Địa điểm: Estella Place

Thời gian: 06 - 31/03/2020

Estella Place miễn phí giữ xe cho toàn bộ khách hàng từ ngày 06 – 31/03/2020 theo các khung giờ hấp dẫn. Hẹn gặp bạn tại Estella Place nhé!

Điều kiện và điều khoản:
• Chương trình áp dụng cho khách hàng ra vào bãi xe trong thời gian từ ngày 06 - 31/03/2020 trong các khung giờ sau:
+ Ngày thường (T2 – T6): từ 17:00 – 22:00
+ Ngày cuối tuần (T7 - CN): từ 9:00 – 22:00
• Khách hàng nhận phiếu giữ xe miễn phí tại quầy thông tin - tầng 1, Estella Place.
• Khách hàng phải trình thẻ xe trước khi đổi phiếu giữ xe miễn phí.
• Mỗi khách hàng chỉ đổi 1 phiếu giữ xe miễn phí cho 1 thẻ xe.
• Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình giảm trừ phí giữ xe khác.
• Không áp dụng cộng gộp phiếu giữ xe để thanh toán.
• Khách hàng sẽ thanh toán phí chênh lệch nếu phí giữ xe cao hơn mức miễn phí được thể hiện trên phiếu.

Estella Place

Đăng ký email để nhận ngay thông tin mới nhất từ Estella Place.